Istället för julkort och juklappar skänker Drive Management ett femsiffrigt belopp per anställd till Vi-skogen för deras viktiga arbete. Det räcker till 4 skolträdgårdar, 4 trädplaneringar och till en trädklubb för 30 elever på en skola. Genom trädklubben får eleverna b la lära sig att plantera träd och förstå hur träden kan hjälpa till att utrota fattigdom och samtidigt bidra till ett bättre klimat.

Vi vill samtidigt önska alla en riktigt god jul och tacka för alla samarbeten under 2018. Vi ser fram emot att mötas 2019.

 

Med vänliga hälsningar för en bättre värld

Dina vänner på Drive Management.