Sedan 2018 driver Preem ett arbete för att skapa ännu bättre förutsättningar för prestation och engagemang. Vi på Drive Management hade förmånen att få delta i arbetet under analysfasen och Preem är nu i full gång med en framgångsrik och smart utrullning.

Onsdagen den 4 december bjuder vi in till ett gemensamt frukostsamtal för att dela med oss av erfarenheterna från vårt samarbete. Vår ambition är att ni får gå härifrån med värdefulla insikter och uppslag från såväl analys som implementering.

Om du arbetar med att skapa förutsättningar för prestation och engagemang i din organisation, står inför att göra en organisationsanalys eller är mitt inne i implementeringsfasen är du varmt välkommen till vårt gemensamma frukostsamtal onsdagen den 4 december på Skeppsbron 16.

Vi inleder frukosten och samtalet klockan 07.45 och avslutar senast kl 08.55 så att du som behöver kan hinna vidare i rimlig tid.

OSA senast den 20 november genom ett mail till oss på info@drive.se. Ange även om du tar med någon kollega.

För oss är det viktigt att få till givande samtal med utrymme för frågor och utbyte av erfarenheter. Därför begränsar vi antalet deltagare. Först till kvarn.

Varmt välkommen!