Performance Management är trendigt igen. Just nu genomför många företag ett rejält omtag av sitt Performance Management, målet är att förflytta fokus från historik, prestation och rating till framtid, potential och utveckling.

Förflyttningen ligger i tiden och är helt avgörande för att hantera omvärldens snabba utveckling och samtidigt stärka företagens position på marknaden.

Hur gör man för att lyckas?

Hur skapar man ett Performance Management som fokuserar på framtid, maximerar individens potential och utveckling och samtidigt skapar kvalitativ input till andra HR processer som t ex successionsplanering och talangutveckling? Lösningen i det första ligger till stor del i det agila, vardagliga arbetet och lösningen för det andra, mera i ”årsstrukturen” och den summerade output som Performance Management ger.

En avgörande pusselbit i omtaget blir att ta utgångspunkt i att ”det första” omfattar mer än 95 % av Performance Management och ”det andra” mindre än 5 %, d v s lösningen för att lyckas ligger i att fullt ut fokusera på att etablera beteenden som möjliggör lärande och utveckling snarare än att lägga kraft på kopplingen till andra HR-processer. Dessa kopplingar kommer lösas sig ändå när det första är på plats.

Utmaningen för många blir att under några år leva med en svagare och otydligare koppling mellan ett antal HR processer till förmån för kulturskiftet att gå från historik, prestation och rating till framtid, potential och utveckling.

Hur etablerar man beteenden som möjliggör lärande och utveckling?

Här utgör den avgörande pusselbiten att förstå att vi har att göra med en kulturförändring – ”Kultur är beteenden som förstärks eller försvagas av personer eller system i en organisation över en längre tid” – och vi behöver arbeta med vårt omtag utifrån det. Här går många i fällan att se på sitt Performance Management-omtag som ett ”process och struktur-förändringsarbete” och riggar sitt arbete utifrån det. Tyvärr leder det ofta till gamla vanor befästs och att förflyttningen till lärande och utveckling uteblir.

Framtidens Performance Management skapas alltså bäst med en kulturförändrings-approach med fokus på att effektivt och framgångsrikt etablera beteenden för lärande och utveckling. Hur du framgångsrikt driver kulturförändringsarbete hittar du mer spännande information om i vår Kunskapsbank och i flera av våra andra insikter.