Jag läste häromdagen att Ica lanserar ”Vetemjöl på väg”. En produkt som ska stötta lantbrukare som är på väg att ta steget till att bli ekologiska. I vanliga fall tar det flera år innan en lantbrukare får betalt för de extrakostnader som en övergång till ekologisk odling medför. Men med ”Vetemjöl på väg” ska en bonde som börjar odla ekologiskt få ekonomiskt stöd redan under omställningsperioden.

Får konsekvenserna rätt konsekvenser?

Ur ett förändringsperspektiv blir det spännande att se vilka effekter initiativet får. Kommer det bidra till att fler lantbrukare vågar satsa på förändring för en hållbar värld eller inte?

I teorin kommer det få en positiv effekt. Att ta befintliga konsekvensstrukturer på allvar och eliminera eller finna motvikt för de konsekvenser som motverkar den önskade förändringen är en framgångsfaktor.

Vi kan lägga oändliga resurser på att beskriva fördelarna med olika förändringsinitiativ i detta fall vikten av att vi blir ekologiska. Men till syvende och sist är det inte vetskapen om vad som är bra eller dåligt som kommer få störst påverkan på vår omgivnings vägval och beteenden utan de förväntade konsekvenserna.

Liknande mönster finns exempelvis inom kompetensutveckling. Det är inte ledarskapskursen som får mig att ändra mitt beteende. Det är de omedelbara konsekvenserna  jag upplever när jag provar att göra annorlunda som blir avgörande för om jag väljer att omsätta mina nya kunskaper till nya vanor.

Har du erfarenheter av förändringsarbeten för en hållbar värld?

Har du erfarenheter från framgångsrika förändringsarbeten för ett hållbart samhälle där ett aktivt arbete med konsekvensstrukturer har varit avgörande? Dela gärna med dig av dina erfarenheter och tips på Drives Linkedinsida alternativt maila oss på info@drive.se Tillsammans blir vi bättre!