Transformation förekommer ofta som begrepp när förändringsarbeten kommer på tal. Många gånger blir det ett buzzword för all typ av förändring och förändringsarbete.

Men vad är egentligen en transformation, och hur ska man veta om en det är en transformation som man står inför?

Ett enkelt sätt att definiera vilken förändring vi står inför är att besvara två frågor:

  • Hur komplex är förändringen?
  • Hur förutsägbart är utfallet av förändringen?

Genom dessa två frågor skapas fyra olika kombinationer där en transformation, enkelt beskrivet, är kombinationen av en komplex förändring med låg förutsägbarhet.

En transformation innebär en omfattande, koordinerad förändring som får en fundamental påverkan på verksamhetens strategi, strukturer, styrsystem, kompetens och förmåga samt kultur.

Och en förändring där utfallet är mycket svårbedömt.

Denna komplexiteten kräver därför en skräddarsydd förändringsstrategi med utgångspunkt från verksamhetens nuläge och miljö.

Många gånger blandas förändring ihop med transformation. Men det är relativt få förändringar som är transformationer. Alla transformationer är förändring, men all förändring är inte en transformation.

 

Läs gärna mer: Rätt strategi för lyckad transformation